Jungkook

Collection by Tatá • Last updated 2 weeks ago

26 
Pins
Tatá
💜JK💜 - Source by ugsdhfioihci - Bts Taehyung, Jungkook Lindo, Jungkook Cute, Jungkook Oppa, Bts Bangtan Boy, Foto Bts, Jung Kook, Jikook, Kpop

♡Si estuvieras en BTS♡

¿cómo sería si fueras integrante del grupo ? 𝔸𝕔𝕥𝕦𝕒𝕝𝕚𝕫𝕒𝕔𝕚𝕠𝕟𝕖𝕤 𝕝𝕖𝕟𝕥𝕒𝕤

  Bts Jungkook, Namjoon, Jungkook Fanart, Busan, Jin, Rapper, Foto Bts, K Pop, Oppa Ya

group friend •tk•

[tamamlandı] "Hyung bana da Jimin'e baktığın gibi baksan"

Jungkook (BTS) et les t-shirts blancs Bts Jungkook, Jungkook Mignon, Jungkook Lindo, Jung Kook, Foto Bts, Busan, Jikook, Bts K Pop, K Wallpaper

|| taekook || nc-15 || lovetagram

".....họ đến với nhau qua instagram...." ______ |lowercase| #12 fanfiction - 180923 #7 taekook - 181003 #60 vkook - 181113 ⚠ writer by @_C_Bottom start: 01/02...

Likes, 77 Comments - bts jungkook Foto Jungkook, Bts Taehyung, Foto Bts, Jungkook Lindo, Jungkook Cute, Bts Photo, Bts Bangtan Boy, Bts Jimin, Jung Kook

ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ ☁

ꜰᴏᴛɪɴʜᴀꜱ ᴅᴏ ʙᴀʙʏ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ.❄ Sᴇᴍᴘʀᴇ qᴜᴇ ꜱᴇ ꜱᴇɴᴛɪʀ ᴛʀɪꜱᴛᴇ ᴄᴏʟᴏqᴜᴇ ᴜᴍᴀ ᴍúꜱɪᴄᴀ ʟᴇɢᴀʟ ᴇ ᴛᴇɴᴛᴇ ᴇꜱqᴜᴇᴄᴇʀ ᴀ ᴛʀɪꜱᴛᴇᴢᴀ ᴀᴘʀᴇᴄɪᴀɴᴅᴏ ᴀ ʙᴇʟᴇᴢᴀ ᴅᴏ ʙᴀʙʏ ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ. 💙 Sᴇ ᴀ...

jeon jungkook cute Excuse me, everyone, Jeon Jeongguk is perfect. Foto Jungkook, Foto Bts, Jungkook Lindo, Jungkook Cute, Kookie Bts, Bts Taehyung, Bts Bangtan Boy, Jungkook Sleep, Jungkook Predebut

99B8BB3B5E02149604BEB7 (485×469) shared by ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪᴅᴏʟ⁷

Animated gif discovered by ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪᴅᴏʟ⁷. Find images and videos about gif, bts and jungkook on We Heart It - the app to get lost in what you love.

Animated gif discovered by 𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮 𝓸𝓯 𝓬𝓪𝓻𝓭𝓼. Find images and videos about gif, bts and jungkook on We Heart It - the app to get lost in what you love. Foto Jungkook, Bts Taehyung, Foto Bts, Jungkook Cute, Bts Bangtan Boy, Namjoon, Jeon Jungkook Hot, Jung Kook, Taekook

ᴍʏ ᴅᴀᴜɢʜᴛᴇʀ's ᴅᴏᴄᴛᴏʀ ─ •𝗟𝗠+𝗝𝗝𝗞•

[EM REVISÃO] 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝟏: My Daughter's Doctor. 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝟐: The Rematch. +𝟏𝟖||Maduro ©2020//@Bitch_xxvjn #PlágioéCrime!

Pinterest