Ana Carolina

Ana Carolina

Sou uma garota que tem varios vicios kk minha atriz favorita é Olivia Holt e meu ator favorito é Leo Howard
Ana Carolina
More ideas from Ana
ahikuboruchi: Đó là trước khi đi ngủ Nezushi của! Yaay, cuối cùng tôi đã hoàn tất việc này. Thiên Chúa, tôi nghĩ gif này có thể là quá lớn để tải lên ở đây ... hehe, tôi nên học cách đọc các Thắc mắc thường gặp trước. ^^ °°° Have a nice weekend! ^ - ^ /

ahikuboruchi: It’s Nezushi’s bedtime! Yaay, I’ve finally finished this. God, I thought this gif might be too big to upload it here… hehe, I should learn to read the faq beforehand. ^^°°° Have a nice weekend!

skam - isak and even 3x08

Even Bech Naesheim (Henrik Holm) & Isak Valtersen (Tarjei Sandvik Moe) from “Skam” (Norwegian TV Series)