17 Ιδέες Κατασκευών με vintage μαχαιροπήρουνα   Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Αν σκεφτόσουν πως μπορείς να ανακυκλώσεις το παλιό σου σ...

silver ladle candle holder - you have no idea how much I love this idea! Super cute for kitchen decor(:

17 Ιδέες Κατασκευών με vintage μαχαιροπήρουνα   Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Αν σκεφτόσουν πως μπορείς να ανακυκλώσεις το παλιό σου σ...

Silverware Chandelier - A kitchen truly isn't a kitchen until it has a Silverware Chandelier lighting it up. The Silverware Chandelier is handmade out of a variety of.

17 Ιδέες Κατασκευών με vintage μαχαιροπήρουνα   Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Αν σκεφτόσουν πως μπορείς να ανακυκλώσεις το παλιό σου σ...

This is the coolest idea for upcycling forks! They are vintage fork easels by WHIMSYlove on Etsy.

17 Ιδέες Κατασκευών με vintage μαχαιροπήρουνα   Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Αν σκεφτόσουν πως μπορείς να ανακυκλώσεις το παλιό σου σ...

Ideas To Repurpose Old Silverware As Wall Hooks. Fold some spoons as you can: fire, force, carried by a profesional.

17 Ιδέες Κατασκευών με vintage μαχαιροπήρουνα   Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Αν σκεφτόσουν πως μπορείς να ανακυκλώσεις το παλιό σου σ...

So awesome recycled / repurposed / reused DIY silverware pendant lamps - NEAT & so CREATIVE! Light fixtures made from grouped spoons - just wrap the spoons with wire around hanging bulbs!

17 Ιδέες Κατασκευών με vintage μαχαιροπήρουνα   Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Αν σκεφτόσουν πως μπορείς να ανακυκλώσεις το παλιό σου σ...

DIY Tealight Spoon Holders - Super chic,great way to recycle old spoons, indoor or outdoor decor, etc. time to paint it. afold down shelf made of old shutters and these wood and spoon tealight candle h

17 Ιδέες Κατασκευών με vintage μαχαιροπήρουνα   Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Αν σκεφτόσουν πως μπορείς να ανακυκλώσεις το παλιό σου σ...

Hooks made from forks coat rack!Dishfunctional Designs: Silverware Upcycled & Repurposed: Crafts With Spoons & Forks

Pinterest
Search