Opening ceremony of the 6th Buon Ma Thuot Coffee Festival and Central Highlands Gong Culture Festival 2017

Opening ceremony of the 6th Buon Ma Thuot Coffee Festival and Central Highlands Gong Culture Festival 2017

Thủ tướng tham dự lễ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Thủ tướng tham dự lễ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Bộ ảnh kỷ yếu chất lừ của học sinh Buôn Ma Thuột

Bộ ảnh kỷ yếu chất lừ của học sinh Buôn Ma Thuột

Người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân làm đại sứ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân làm đại sứ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Enjoying free coffee at Buon Ma Thuot Coffee Festival

Enjoying free coffee at Buon Ma Thuot Coffee Festival

Buon Ma Thuot - Lonely Planet

Buon Ma Thuot - Lonely Planet

The 6th Buon Ma Thuot Coffee Festival to come in Dak Lak Province

The 6th Buon Ma Thuot Coffee Festival to come in Dak Lak Province

The 6th Buon Ma Thuot Coffee Festival to come in Dak Lak Province

The 6th Buon Ma Thuot Coffee Festival to come in Dak Lak Province

The food stalls in Dak Lak, especially Buon Ma Thuot, have various dishes processed from venison like baked venison, stir-fried venison, fried chop venison, venison in vinegar hotpot, sauté diced venison and dried venison. Of these dishes, the most special foods involve baked venison, venison in vinegar hotpot and dried venison.

The food stalls in Dak Lak, especially Buon Ma Thuot, have various dishes processed from venison like baked venison, stir-fried venison, fried chop venison, venison in vinegar hotpot, sauté diced venison and dried venison. Of these dishes, the most special foods involve baked venison, venison in vinegar hotpot and dried venison.

Pinterest
Pesquisar