Chico Anysio e a Escolinha do Prof. Raimundo

Chico Anysio e a Escolinha do Prof. Raimundo

R.I.P. Chico Anysio

R.I.P. Chico Anysio

Alberto Roberto - Chico Anysio - Caricatura

Alberto Roberto – Chico Anysio

Alberto Roberto - Chico Anysio - Caricatura

Bozo - Chico Anysio  - Caricatura

Bozo – Chico Anysio

Bozo - Chico Anysio - Caricatura

Chico Anysio - Amarildo - Caricatura

Chico Anysio – Amarildo

Chico Anysio - Amarildo - Caricatura

Tavares - Chico Anysio

Tavares – Chico Anysio

Tavares - Chico Anysio

Haroldo - Chico Anysio - Caricatura

Haroldo – Chico Anysio

Haroldo - Chico Anysio - Caricatura

Profesor Raimundo - Chico Anysio - Caricatura

Professor Raimundo – Chico Anysio

Profesor Raimundo - Chico Anysio - Caricatura

Brazuca - Chico Anysio - Caricatura

Brazuca – Chico Anysio

Brazuca - Chico Anysio - Caricatura

Tavares Chico Anysio: Nam diễn viên & Người dẫn chương trình Taik Show người Brasil

Chico Anysio – (1931 – 2012) Obrigado, mestre!

Tavares Chico Anysio: Nam diễn viên & Người dẫn chương trình Taik Show người Brasil

Pinterest
Pesquisar