04401architects, Philip Grosch, Federico Sercis, Francesco Marras, Federico Aru, Aurora Perra, silvia mocci, Adriano Dessì, Francesca Oggiano · Ju(MP) in the water _ KISS THAT FROG | E13 Winner · Divisare

04401architects, Philip Grosch, Federico Sercis, Francesco Marras, Federico Aru, Aurora Perra, silvia mocci, Adriano Dessì, Francesca Oggiano · Ju(MP) in the water _ KISS THAT FROG | E13 Winner · Divisare

CHI TIẾT MÔN ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2     I GIỚI THIỆU     Khi học môn này bạn sẽ biết đến 1 khái niệm trong kiến trúc , đó là DIỄN HỌA . Nói đơn giản...

CHI TIẾT MÔN ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2 I GIỚI THIỆU Khi học môn này bạn sẽ biết đến 1 khái niệm trong kiến trúc , đó là DIỄN HỌA . Nói đơn giản...

Feilden Clegg Bradley Studios

Feilden Clegg Bradley Studios

AA School of Architecture Projects Review 2011 - Diploma 14 - Umberto Bellardi Ricci

AA School of Architecture Projects Review 2011 - Diploma 14 - Umberto Bellardi Ricci

Jennifer Ly

Jennifer Ly

Beautiful work By @hodges912, 1:200 model.

Beautiful work By @hodges912, 1:200 model.

Kitchen towel...the architect in me likes this!  Reminds me of urban planning in college.

Kitchen towel...the architect in me likes this! Reminds me of urban planning in college.

Pabellón Archivo en Ciudad de México

Pabellón Archivo en Ciudad de México

imagem (2)

imagem (2)

AA School of Architecture Projects Review 2012 - Diploma 8 - Yheu-Shen Chua

AA School of Architecture Projects Review 2012 - Diploma 8 - Yheu-Shen Chua

Pinterest
Pesquisar