Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Detalhes // João Pimenta, SPFW, Inverno 2016 RTW // Foto 70 // Desfiles // FFW

Detalhes // João Pimenta, SPFW, Inverno 2016 RTW // Foto 70 // Desfiles // FFW

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Coleção // João Pimenta, SPFW, Verão 2014 RTW // Foto 6 // Desfiles // FFW

Coleção // João Pimenta, SPFW, Verão 2014 RTW // Foto 6 // Desfiles // FFW

Coleção // JOÃO PIMENTA, SPFW, N42 // Foto 2 // Desfiles // FFW

Coleção // JOÃO PIMENTA, SPFW, N42 // Foto 2 // Desfiles // FFW

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Joao Pimenta SPFW - N42 Outubro / 2016 foto: Ze Takahashi / FOTOSITE

Detalhes // João Pimenta, SPFW, Verão 2015 RTW // Foto 25 // Desfiles // FFW

Detalhes // João Pimenta, SPFW, Verão 2015 RTW // Foto 25 // Desfiles // FFW

Pinterest
Pesquisar