Kwa kriss vetor

Tiểu liên KRISS Vector là một trong những mẫu vũ khí cá nhân tiên tiến của thế kỷ 21 do công ty vũ khí Kriss của Mỹ chế tạo, ra đời từ năm 2006 và bắt đầu được sản xuất từ năm 2009 cho tới tận ngày nay. Bên cạnh, thiết kế hiện đại Vector còn sở hữu tốc độ bắn "kinh hồn bạt vía" đánh bại nhiều dòng súng trường tấn công hiện nay trên thế giới. Nguồn ảnh: Kriss.

Tiểu liên KRISS Vector là một trong những mẫu vũ khí cá nhân tiên tiến của thế kỷ 21 do công ty vũ khí Kriss của Mỹ chế tạo, ra đời từ năm 2006 và bắt đầu được sản xuất từ năm 2009 cho tới tận ngày nay. Bên cạnh, thiết kế hiện đại Vector còn sở hữu tốc độ bắn "kinh hồn bạt vía" đánh bại nhiều dòng súng trường tấn công hiện nay trên thế giới. Nguồn ảnh: Kriss.

AirsoftGI.com........ coupon code for 15% off is: happy2013

AirsoftGI.com........ coupon code for 15% off is: happy2013

[custom] Kriss Vector Kwa - France-Airsoft

[custom] Kriss Vector Kwa - France-Airsoft

I'm working on a project to replace the round shroud with a rectangular shroud with quadrails. I have a few questions before I start though.. I thinking of

I'm working on a project to replace the round shroud with a rectangular shroud with quadrails. I have a few questions before I start though.. I thinking of

D-Boys M4 S-SYSTEM rail, KWA KRISS Vector

D-Boys M4 S-SYSTEM rail, KWA KRISS Vector

KRISS Vector Full Size Airsoft GBB SMG by KWA - Black, Airsoft Guns, Gas Airsoft Pistols, KWA - Evike.com Airsoft Superstore

KRISS Vector Full Size Airsoft GBB SMG by KWA - Black, Airsoft Guns, Gas Airsoft Pistols, KWA - Evike.com Airsoft Superstore

フォアグリップ,エアガン, サバゲー, 装備, サバイバルゲーム, 格好, ファッション, 服装, KWA KRISS Vector

フォアグリップ,エアガン, サバゲー, 装備, サバイバルゲーム, 格好, ファッション, 服装, KWA KRISS Vector

Air gun, Sabage, equipment, survival game, looking, fashion, clothes, KWA KRISS Vector, EOTech XPS3 type holo site

Air gun, Sabage, equipment, survival game, looking, fashion, clothes, KWA KRISS Vector, EOTech XPS3 type holo site

エアガン, サバゲー, 装備, サバイバルゲーム, 格好, ファッション, 服装, KWA KRISS Vector,EOTech XPS3タイプ ホロサイト

エアガン, サバゲー, 装備, サバイバルゲーム, 格好, ファッション, 服装, KWA KRISS Vector,EOTech XPS3タイプ ホロサイト

エアガン, サバゲー, 装備, サバイバルゲーム, 格好, ファッション, 服装, KWA KRISS Vector,EOTech XPS3タイプ ホロサイト

エアガン, サバゲー, 装備, サバイバルゲーム, 格好, ファッション, 服装, KWA KRISS Vector,EOTech XPS3タイプ ホロサイト

Pinterest
Pesquisar