Pinterest • O catálogo de ideias do mundo todo

Wat Thatkam Phra Wihan Door Dthcm0703

2013 Photograph, Wat Thatkam Phra Wihan Door, Tambon Haiya, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2014. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดธาตุคำ ประตู พระวิหาร ตำบลหายยา เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

pin 3

2013 Photograph, Wat Duang Dee Phra Ubosot Door, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดดวงดี ประตู พระอุโบสถ ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Saen Muang Ma Luang Ho Trai (Library), Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดแสนเมืองมาหลวง หอไตร ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

pin 2

2013 Photograph, Wat Pa Phrao Nok Peacock Gable, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2014. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดป่าพร้าวนอก หน้าบันนกยูง ตำบลช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Yang Kuang Phra Wihan Gable, Tambon Haiya, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2014. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดยางกวง หน้าจั่ว พระวิหาร ตำบลหายยา เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Wat Inthakhin Sadue Muang Phra Wihan Entrance Dthcm0364

2013 Photograph, Wat Inthakhin Sadue Muang Phra Wihan Entrance, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดอินทขีลสะดือเมือง ทางเข้า พระวิหาร ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

pin 3
heart 2

2013 Photograph, Wat Montien Phra Ubosot Principal Buddha Image, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดมณ้ฑียร พระประธาน พระอุโบสถ ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

pin 1

2013 Photograph, Wat Montien Phra Ubosot Roof Apex, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดมณ้ฑียร เอเพ็กซ์หลังคา พระอุโบสถ ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Duang Dee Phra Ubosot Gable, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดดวงดี หน้าจั่วพ พระอุโบสถ ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

DUANGDARA SRIPINYO (DUANG) - Google+ 2013 Photograph, Wat Duang Dee Phra Ubosot, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013.