Night Market I Don't Leave Chiang Mai Without Trying I5 Unique Things to do in Chiang Mai

Night Market I Don't Leave Chiang Mai Without Trying I5 Unique Things to do in Chiang Mai

From: Bangkok, Thailand To: Chiang Mai, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Thailand

From: Bangkok, Thailand To: Chiang Mai, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Thailand

2013 Photograph, Wat Saen Muang Ma Luang Ho Trai Gable, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013.  ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดแสนเมืองมาหลวง เหน้าจั่ว หอไตร ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Saen Muang Ma Luang Ho Trai Gable, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดแสนเมืองมาหลวง เหน้าจั่ว หอไตร ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Lok Molee Phra Wihan, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013.  ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดโลกโมฬี พระวิหาร ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Lok Molee Phra Wihan, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดโลกโมฬี พระวิหาร ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Sri Suphan Phra Wihan Buddha Images, Tambon Haiya, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2014.  ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดศรีสุพรรณ พระพุทธรูป พระวิหาร ตำบลหายยา เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Sri Suphan Phra Wihan Buddha Images, Tambon Haiya, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2014. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดศรีสุพรรณ พระพุทธรูป พระวิหาร ตำบลหายยา เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

heart 1
2013 Photograph, Wat Duang Dee Phra Ubosot Door, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013.  ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดดวงดี ประตู พระอุโบสถ ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Duang Dee Phra Ubosot Door, Tambon Sri Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดดวงดี ประตู พระอุโบสถ ตำบลศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Sri Don Chai Phra Wiharn Gable, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand. © 2013.  ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดศรีดอนไขย หน้าจั่ว พระวิหาร ตำบลช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Sri Don Chai Phra Wiharn Gable, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand. © 2013. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดศรีดอนไขย หน้าจั่ว พระวิหาร ตำบลช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Tailàndia

Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Tailàndia

Moon Muang Road Soi 9, Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Thailand | Instant Google Street View

Moon Muang Road Soi 9, Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Thailand | Instant Google Street View

2013 Photograph, Wat Chai Monkol Phra Chedi, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2014.  ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดชัยมงคล พระเจดีย์ ตำบลช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ จังหวัดสารภี ประเทศไทย

2013 Photograph, Wat Chai Monkol Phra Chedi, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, Thailand, © 2014. ภาพถ่าย ๒๕๕๖ วัดชัยมงคล พระเจดีย์ ตำบลช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ จังหวัดสารภี ประเทศไทย

pin 1
Pinterest • O catálogo de ideias do mundo todo
Search