Yuri

Yuri

K-poper e dorameira
Yuri
More ideas from Yuri
Lạc trôi được chính thức giới thiệu vào lúc 0h ngày 1.1.2017 và chỉ sau 24 tiếng, MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP đã đạt con số kỷ lục 4 triệu lượt xem trên Youtube. Đây là một cuộc “lật đổ” ngoạn mục kỷ lục 3 triệu view trong vòng 1 ngày của MV Chúng ta không thuộc về nhau và xác lập một kỷ lục m...  http://cogiao.us/2017/01/02/mv-co-trang-cua-son-tung-pha-ky-luc-luot-view-trong-1-

Lạc trôi được chính thức giới thiệu vào lúc 0h ngày 1.1.2017 và chỉ sau 24 tiếng, MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP đã đạt con số kỷ lục 4 triệu lượt xem trên Youtube. Đây là một cuộc “lật đổ” ngoạn mục kỷ lục 3 triệu view trong vòng 1 ngày của MV Chúng ta không thuộc về nhau và xác lập một kỷ lục m... http://cogiao.us/2017/01/02/mv-co-trang-cua-son-tung-pha-ky-luc-luot-view-trong-1-

Seungcheol the type of boyfriend to wear hair ties on his wrist in case Jeonghan needs one

Read chapter three from the story unknown number - jeongcheol by s-coups (appa jisoo) with reads.

#junghan #s.coups #jungcheol

SeungCheol's the type boyfriend ♥ - - 3 - - Wattpad

In which everyone knows about Bellamy's feelings || The 100 || Bellarke || Bellamy Blake, Clarke Griffin, Octavia Blake, John Murphy, Raven Reyes, Monty Green || Bob Morley, Eliza Jane Taylor, Marie Avgeropoulos, Richard Harmon, Lindsey Morgan, Christopher Larkin

They should all meet up in the next season (except Clarke and Bellamy) and talk about Bellamy and Clarke's feelings and then lock them in a room and demand bellarke!