Νηπιαγωγός για πάντα....: Ο Βοηθός της Δασκάλας

Νηπιαγωγός για πάντα....: Ο Βοηθός της Δασκάλας

Use the masks to have clients depict what they feel others see from the outside, and what they feel on the inside

Outline to use for end of therapy session. Have client draw a line down the middle of the face. On one side have them draw who they were when they started therapy and on the other side who they are now

stick muñecos - iliana 2 - Picasa Web Albums

nombreux personnages stick muñecos - iliana 2 - Picasa Web Albums OK

DIBUJITOS INFANTILES - Marilú San Juan Ibarra - Álbumes web de Picasa

DIBUJITOS INFANTILES - Marilú San Juan Ibarra - Álbumes web de Picasa

Νηπιαγωγός για πάντα....: Ο Βοηθός της Δασκάλας

Νηπιαγωγός για πάντα....: Ο Βοηθός της Δασκάλας

Construction Paper Crafts, Doll Crafts, Puppet Crafts, Cd Crafts, Kid Art, Party Ideas, Diy Ideas, Foam Sheets, Cottage Crafts

Развивающее занятие "ДОРИСУЙ ПОЛОВИНКУ"  #1_развивающие_занятия@domasmamoi

Развивающее занятие "ДОРИСУЙ ПОЛОВИНКУ" #1_развивающие_занятия@domasmamoi

Pinterest
Search