kenji kussaba
Mais ideias de kenji
Risoto alla Milanese

Risoto alla Milanese

Queijo Mascarpone caseiro. Mascarpone é bastante caro, mas este leva dois ingredientes baratos e cerca de 15 minutos para fazê-lo você mesmo! >>> Homemade Mascarpone Cheese. Mascarpone is pretty pricey, but it takes two inexpensive ingredients and about 15 minutes heating time to make it yourself!

Queijo Mascarpone caseiro. Mascarpone é bastante caro, mas este leva dois ingredientes baratos e cerca de 15 minutos para fazê-lo você mesmo! >>> Homemade Mascarpone Cheese. Mascarpone is pretty pricey, but it takes two inexpensive ingredients and about 15 minutes heating time to make it yourself!

One of the most decadent chocolate cakes ever – Triple Chocolate Mousse Cake.

One of the most decadent chocolate cakes ever – Triple Chocolate Mousse Cake.