When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Cartoons love

Collection by Leeaunqing

81 
Pins
  Cute Couple Drawings, Cute Couple Art, Anime Love Couple, Couple Cartoon, Cute Couples, Couple Illustration, Illustration Art, Art Of Love, Art Inspo

Shinkiru 신기루 on Instagram: ““서로가 서로에게 좋은 사람이란걸 느낄 수 있도록””

Shinkiru 신기루 (@kwon___a) added a photo to their Instagram account: ““서로가 서로에게 좋은 사람이란걸 느낄 수 있도록””

Tag someone special in your life❤ . Art Love Couple, Cute Couple Drawings, Love Art, Couple Illustration, Illustration Art, Angel Drawing, Cute Love Cartoons, Cool Sketches, Erotic Art

너의 마음, 신기루 on Instagram: “- 사랑 하나쯤은 나답게 하고 싶었다. 너에게 건네는 나다운 인사, 홀로 있는 방에서 널 맞이하는 법, 구구절절 말보단 한 페이지에 구겨 쓴 내 마음. 우리 사랑 멀리서 보니 오롯이 너에게 맞춰진 사랑이더라. 너는 여전히 여기에 있는데 나는 어디쯤에…”

11.8k Likes, 70 Comments - 너의 마음, 신기루 (@kwon___a) on Instagram: “- 사랑 하나쯤은 나답게 하고 싶었다. 너에게 건네는 나다운 인사, 홀로 있는 방에서 널 맞이하는 법, 구구절절 말보단 한 페이지에 구겨 쓴 내 마음. 우리 사랑 멀리서 보니…”

in cover # Random # amreading # books # wattpad Cute Couple Drawings, Cute Couple Cartoon, Cute Couple Art, Love Drawings, Couple Illustration, Illustration Art, Illustrations, Book Cover Background, Cover Wattpad

Bộ tranh "50 sắc thái tình yêu" khiến người xem tan chảy

Có rất nhiều họa sĩ vẽ tranh tình yêu, nhưng tranh của Kwon A vẫn gây được ấn tượng bởi nét độc đáo trong cách tô màu và việc nhân vật trong tranh... không có khuôn mặt.

Cute Illustration Describing Positive Aspects of Love: Kwon - Anime Art Cute Couple Drawings, Cute Couple Art, Love Drawings, Art Drawings, Hipster Drawings, Pencil Drawings, Cute Love Cartoons, Cute Cartoon, Couple Illustration

Komal Kapoor on Instagram: “you are my glorious sun we are stronger together, destined to flourish; I would not be me without you . . Follow @komalesque for more…”

7,600 Likes, 163 Comments - Komal Kapoor (@komalesque) on Instagram: “you are my glorious sun we are stronger together, destined to flourish; I would not be me without…”

Bộ tranh 50 sắc thái tình yêu khiến người xem tan chảy - Ảnh 17. Cute Couple Drawings, Sexy Drawings, Cute Love Couple, Romantic Anime Couples, Cute Couples, Cartoon Styles, Cartoon Art, Romantic Artwork, Couple Illustration

Bộ tranh "50 sắc thái tình yêu" khiến người xem tan chảy

Có rất nhiều họa sĩ vẽ tranh tình yêu, nhưng tranh của Kwon A vẫn gây được ấn tượng bởi nét độc đáo trong cách tô màu và việc nhân vật trong tranh... không có khuôn mặt.

“너를 안은 이유를 겨울 탓이라 하겠다” Cute Couple Comics, Cute Couple Art, Anime Love Couple, Couple Cartoon, Couple Sketch, Cute Couple Drawings, Sexy Drawings, Romantic Anime Couples, Anime Couples Manga

너의 마음, 신기루 on Instagram: ““너를 안은 이유를 겨울 탓이라 하겠다””

12.9k Likes, 110 Comments - 너의 마음, 신기루 (@kwon___a) on Instagram: ““너를 안은 이유를 겨울 탓이라 하겠다””

달을 찾는 마음으로, 혹은 별을 찾는 마음으로 그렇게 나는 당신을 사랑하고 있어요. 하늘을 올려다보면 매일 밤 떠 있는 달과 별이지만 그 감동은 결국 찾는 이에게 있으니까요. 매일 찾아요 나는, 당신을. - I'm loving you. I feel… Cute Couple Art, Cute Couples, Hijab Drawing, Cartoons Love, Couple Illustration, Couple Drawings, Korean Artist, Anime Love, Love Art

너의 마음, 신기루 on Instagram: “달을 찾는 마음으로, 혹은 별을 찾는 마음으로 그렇게 나는 당신을 사랑하고 있어요. 하늘을 올려다보면 매일 밤 떠 있는 달과 별이지만 그 감동은 결국 찾는 이에게 있으니까요. 매일 찾아요 나는, 당신을. - I'm loving you. I feel…”

4,434 Likes, 23 Comments - 너의 마음, 신기루 (@kwon___a) on Instagram: “달을 찾는 마음으로, 혹은 별을 찾는 마음으로 그렇게 나는 당신을 사랑하고 있어요. 하늘을 올려다보면 매일 밤 떠 있는 달과 별이지만 그 감동은 결국 찾는 이에게 있으니까요.…”

- 사람들은 누구나 각자의 흔적을 남기며 또는 새기며 살아간다. 먼 훗날, 당신 마음에 새겨진 또는 남겨진 나란 흔적이 아픔이 아니라면 나는 그걸로 됐다. 그거 하나면 충분하다. 나는 - Everyone leaves their own trails… Cute Couple Drawings, Cute Couple Art, Couple Illustration, Illustration Art, Cartoons Love, Cute Anime Couples, Character Drawing, Cartoon Styles, Love Art

너의 마음, 신기루’s Instagram photo: “- 사람들은 누구나 각자의 흔적을 남기며 또는 새기며 살아간다. 먼 훗날, 당신 마음에 새겨진 또는 남겨진 나란 흔적이 아픔이 아니라면 나는 그걸로 됐다. 그거 하나면 충분하다. 나는 - Everyone leaves their own trails…”

9,221 Likes, 20 Comments - 너의 마음, 신기루 (@kwon___a) on Instagram: “- 사람들은 누구나 각자의 흔적을 남기며 또는 새기며 살아간다. 먼 훗날, 당신 마음에 새겨진 또는 남겨진 나란 흔적이 아픔이 아니라면 나는 그걸로 됐다. 그거 하나면 충분하다.…”