انسانم !!! ساکت ، چون درخت سیب!! گسترده ، چون مزرعه یونجه !! و بارور ، چون خوشه بلوط !! به جز خداوند چه کسی شایسته پرستش من خواهد بود ؟!! روایت : حسین پناهی عکس : مهیار متبسم

انسانم !!! ساکت ، چون درخت سیب!! گسترده ، چون مزرعه یونجه !! و بارور ، چون خوشه بلوط !! به جز خداوند چه کسی شایسته پرستش من خواهد بود ؟!! روایت : حسین پناهی عکس : مهیار متبسم

ما چه قدر غریبه شدیم که تو تحریک نمیشوی دیگر، سیگار میکشی و تنت زیر زیرپوش سفید توری ات شناور است ، هیچ چیزت را به من نگو... روایت: شاهین نجفی #cigar #harbor #man #lady #cigarette #love

ما چه قدر غریبه شدیم که تو تحریک نمیشوی دیگر، سیگار میکشی و تنت زیر زیرپوش سفید توری ات شناور است ، هیچ چیزت را به من نگو... روایت: شاهین نجفی #cigar #harbor #man #lady #cigarette #love

سالیانی است که لیلی عشق می ورزد. لیلی باید عاشق باشد. زیرا خدا در او دمیده است و هرکه خدا در او بدمد، عاشق میشود. روایت : عرفان نظر آهاری عکس: مهیار متبسم

سالیانی است که لیلی عشق می ورزد. لیلی باید عاشق باشد. زیرا خدا در او دمیده است و هرکه خدا در او بدمد، عاشق میشود. روایت : عرفان نظر آهاری عکس: مهیار متبسم

Olive Garden Restaurant✳️ Winter 2012 Photo : Me ☺️

Olive Garden Restaurant✳️ Winter 2012 Photo : Me ☺️😁🙈

Lady-Bird ❤️ north of Iran ☔️ © Mahyar Motebassem Photography ✔️

🔴Lady-Bird 🔴 🐞❤️ 🌊 north of Iran ☔️ © Mahyar Motebassem Photography ✔️

My friend's B-day ! Photo: Me

My friend's B-day !🎊🎉🎁😀 Photo: Me 😁

Spring - 2013 ✅ Mazandaran - Iran ☔️ Photo : Me

Spring - 2013 ✅ Mazandaran - Iran ☔️🌊 Photo : Me 😇

the camera

"The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera" - Dorothea Lange (my favorite photographer)


More ideas
Pinterest
Search