Điện thoại

Collection by Chan Hyun Park

44 
Pins
 • 
21 
Followers
#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh... National Football Teams, My Idol, Taehyung, Fans, Instagram, Followers

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - [1602] Instagram

#Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nhưng tớ sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Tớ đọc nhiều fanfic nên đôi khi các cậu sẽ bắt gặp sự trùng lặp ở đâu đó, nhưng tớ không cố ý đâu. Tớ cũng sẽ không ghi nguồn ảnh vì tớ cũng không nhớ được…

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh... National Football Teams, Viera, San, My Love, Memes, Pride, Idol, Magic, My Boo

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - [1602] Instagram

#Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nhưng tớ sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Tớ đọc nhiều fanfic nên đôi khi các cậu sẽ bắt gặp sự trùng lặp ở đâu đó, nhưng tớ không cố ý đâu. Tớ cũng sẽ không ghi nguồn ảnh vì tớ cũng không nhớ được…

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh... Everything Funny, Love You, My Love, Pride, Fiction, Fans, Football, Baseball Cards, Troll

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - [1602] Instagram

#Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nhưng tớ sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Tớ đọc nhiều fanfic nên đôi khi các cậu sẽ bắt gặp sự trùng lặp ở đâu đó, nhưng tớ không cố ý đâu. Tớ cũng sẽ không ghi nguồn ảnh vì tớ cũng không nhớ được…

#wattpad #fanfiction .Một series về all x Híp trong U23 :)) .Đối với tao Híp thụ chân ái. .Không thích lướt giùm chứ đừng buông lời cay đắng tổn thương em :''( 29/01/2018 [~Wind~] Oh The Irony, Funny Cute Cats, Vietnam Travel, Anime Chibi, Funny Moments, My Hero, Parks, Fiction, Funny Pictures

u23 ;; all xuân trường ;; đội trưởng - .9: [01.06.13] - Phỏng Vấn (2)

Read .9: [01.06.13] - Phỏng Vấn (2) from the story u23 ;; all xuân trường ;; đội trưởng by sylas_ (tsutarja) with 1,002...

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh... Rain Jacket, Windbreaker, San, Boys, Sports, Jackets, Country, Anime, Fashion

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - Ngày để nhớ

#Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nhưng tớ sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Tớ đọc nhiều fanfic nên đôi khi các cậu sẽ bắt gặp sự trùng lặp ở đâu đó, nhưng tớ không cố ý đâu. Tớ cũng sẽ không ghi nguồn ảnh vì tớ cũng không nhớ được…

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh... Idol

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - 2. Số 9 trong tim tôi

#Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nhưng tớ sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Tớ đọc nhiều fanfic nên đôi khi các cậu sẽ bắt gặp sự trùng lặp ở đâu đó, nhưng tớ không cố ý đâu. Tớ cũng sẽ không ghi nguồn ảnh vì tớ cũng không nhớ được…

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh... Bao, Fiction, Fiction Writing

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - 2. Số 9 trong tim tôi

#Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nhưng tớ sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Tớ đọc nhiều fanfic nên đôi khi các cậu sẽ bắt gặp sự trùng lặp ở đâu đó, nhưng tớ không cố ý đâu. Tớ cũng sẽ không ghi nguồn ảnh vì tớ cũng không nhớ được…

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh... My Idol, Che Guevara, Fiction, Fans, Country, Friends, Amigos, Rural Area, Boyfriends

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - Ngày để nhớ

#Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nhưng tớ sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Tớ đọc nhiều fanfic nên đôi khi các cậu sẽ bắt gặp sự trùng lặp ở đâu đó, nhưng tớ không cố ý đâu. Tớ cũng sẽ không ghi nguồn ảnh vì tớ cũng không nhớ được…

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh...

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - [1602] Instagram

#Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nhưng tớ sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể. Tớ đọc nhiều fanfic nên đôi khi các cậu sẽ bắt gặp sự trùng lặp ở đâu đó, nhưng tớ không cố ý đâu. Tớ cũng sẽ không ghi nguồn ảnh vì tớ cũng không nhớ được…

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh... Fiction, Fans, Followers, Fiction Writing

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - [1602] Nhật kí thanh xuân Trần Đình Trọng

Read [1602] Nhật kí thanh xuân Trần Đình Trọng from the story "23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! by tt...

Vietnam was a champions We Are The Champions, Phan, Parks, Wattpad, Football, Sport, Deporte, Futbol, American Football

[ĐTVN] [0421.1009.0619] [OLPVN] Ngày Chiến Thắng - Đam Mỹ

NGÀY CHIẾN THẮNG Viết về chuyện tình yêu của ba cặp đôi Công Phượng - Văn Toàn, Tiến Dũng - Đình Trọng, Xuân Trường - Q...

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh...

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - 4. Giang hồ không thể động

Read 4. Giang hồ không thể động from the story "23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! by tthbeo_62 (Jin Su...

nếu Vụn là nơi toi YY từ đời thực, Vụn 2 để đăng những câu chuyện dài… #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad Fiction, Fans, Wattpad, Anime, Followers, Fiction Writing

[HAGL] DRABBLE - VỤN 3 - ĂN LIỀN

nếu Vụn là nơi toi YY từ đời thực, Vụn 2 để đăng những câu chuyện dài kỳ thì Vụn 3 sẽ đúng như tên gọi của nó - Ăn liền...

nếu Vụn là nơi toi YY từ đời thực, Vụn 2 để đăng những câu chuyện dài… #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad Fiction, Fans, Wattpad, Anime, Followers, Fiction Writing

[CLOSE][HAGL] DRABBLE - VỤN 3 - ĂN LIỀN

nếu Vụn là nơi toi YY từ đời thực, Vụn 2 để đăng những câu chuyện dài kỳ thì Vụn 3 sẽ đúng như tên gọi của nó - Ăn liền, viết gì liền đăng nấy, nó có thể là 1 câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, 1 chút nhá hàng sương sương của những câu chuyện được đăng đâu đó ở Vụn 1-2 hoặc họa chăng chỉ là 1 chuyện tám nhảm ngày thường như hôm nay toi buồn cần tìm người để tâm sự tuổi hường thế thôi ^^!

#wattpad #fanfiction #Một góc nhỏ dành cho U23 Việt Nam và đồng bọn! Niềm tin đó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ! #Thời điểm viết: Affcup 2018 #Nhưng nội dung vẫn là U23. Ngoài ra có thêm một vài thành viên khác! " Tớ cũng không biết bao giờ sẽ ra chap mới đâu, vì năm nay tớ cuối cấp nên còn phải tuỳ thời gian nữa, nh...

"23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! - [1602] Nhật kí thanh xuân Trần Đình Trọng

Read [1602] Nhật kí thanh xuân Trần Đình Trọng from the story "23 + n" chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi! by tt...