Explore Karatê, Pai e muito mais!

1951_FUNAKOSHI_Gichin_Waseda_1951_Obata_Nakayama_Nishiyama_Kase_Ohshima_(1)

1951_FUNAKOSHI_Gichin_Waseda_1951_Obata_Nakayama_Nishiyama_Kase_Ohshima_(1)

Funeral do mestre Gigo Yoshitaka Funakoshi, filho do mestre G. Funakoshi

Funeral do mestre Gigo Yoshitaka Funakoshi, filho do mestre G. Funakoshi

Gichin Funakoshi the father of modern day Karate

Gichin Funakoshi the father of modern day Karate

1935_FUNAKOSHI_Gichin_FUNAKOSHI_Yoshitaka_MASATOSHI_Nakayama_03

1935_FUNAKOSHI_Gichin_FUNAKOSHI_Yoshitaka_MASATOSHI_Nakayama_03

Significado de cada Kata   Heian-shodan/ Piñan-shodan  "Paz (Hei)e tranquilidade(an)" /kata básico, desenvolvido para treinamento e aperfeiç...

Significado de cada Kata Heian-shodan/ Piñan-shodan "Paz (Hei)e tranquilidade(an)" /kata básico, desenvolvido para treinamento e aperfeiç...

Pinterest
Pesquisar