Explore Lee Joo Heon, Jooheon, and more!

Lee Joo Heon, Jooheon

SENHOR AMADOOOOOOOOOO

Monbebe, did you all watch the live broadcast? Ah ㅠㅠ The thought of meeting Monbebes tomorrow makes me feel excited! See you tomorrow~~ [trans]

Monsta X Jooheon for Kstyle

Jooheon /// Monsta X /// He's soo freakin' perfect (♡●♡) xx

Jooheon ✨✨ So cute!!

Hybrid - Jikook

Jungkook encontra o híbrido Jimin abandonado # Fanfic # amreading # books # wattpad

Pinterest
Search