Pinterest

Explore Calças Quentes, Chloe e muito mais!

Chloe Ting

Chloe Ting

Fashion blogger, Chloe Ting in the her the All Hail the Queen bracelets.   >>Available on www.katiedeanjewelry.com

Fashion blogger, Chloe Ting in the her the All Hail the Queen bracelets. >>Available on www.katiedeanjewelry.com

Chloe Ting on Fashion Click | teenvogue.com

Chloe Ting on Fashion Click | teenvogue.com

Chloe Ting wears Luchiny- Fass In Ate <3

Chloe Ting wears Luchiny- Fass In Ate <3

Áo khoác họa tiết loang đầy ngẫu hứng và quần cạp cao họa tiết thánh giá là công thức để tín đồ thời trang này tạo nên sự khác biệt.

Áo khoác họa tiết loang đầy ngẫu hứng và quần cạp cao họa tiết thánh giá là công thức để tín đồ thời trang này tạo nên sự khác biệt.

She looks like an urban deathbringer or something. So fierce!

She looks like an urban deathbringer or something. So fierce!