Explore essas ideias e muito mais!

Explorar tópicos relacionados

این تصاویر توسط گردشگران در نزدیکی "دروازه جهنم" در روستای derweze در کشور گازخیز ترکمنستان گرفته شده است. این مکان به منظور رسیدن به منابع گاز طبیعی حفاری شد اما قسمت حفاری به داخل زمین فروکش کرد و دهانهای به قطر حدود  متر ایجاد شد. به منظور جلوگیری از نزدیک شدن ساکنان روستا به این چاله عظیم گازهایی که از آن متصاعد میشوند به آتش کشیده شد و انتظار میرفت که بعد از مدتی آتش خاموش شود اما آتش بیش از چهل سال است که همچنان روشن است از این رو این مکان دروازه جهنم نامیده شد و اکنون مقصد تعداد زیادی…

این تصاویر توسط گردشگران در نزدیکی "دروازه جهنم" در روستای derweze در کشور گازخیز ترکمنستان گرفته شده است. این مکان به منظور رسیدن به منابع گاز طبیعی حفاری شد اما قسمت حفاری به داخل زمین فروکش کرد و دهانهای به قطر حدود متر ایجاد شد. به منظور جلوگیری از نزدیک شدن ساکنان روستا به این چاله عظیم گازهایی که از آن متصاعد میشوند به آتش کشیده شد و انتظار میرفت که بعد از مدتی آتش خاموش شود اما آتش بیش از چهل سال است که همچنان روشن است از این رو این مکان دروازه جهنم نامیده شد و اکنون مقصد تعداد زیادی…

Infographic for entrepreneurs

Infographic for entrepreneurs

#حمل#و #نقل #شهری

#حمل#و #نقل #شهری

این فواره در ژاپن بی نظیر است  زیرا عکس هایی بی نظیری را روی آب به نمایش در می آورد. این فواره های آب که بصورت حرفه ای و قابلیت پروجکت کردن تصاویر بر روی آنها نیز وجود دارد با نام فواره های اودیابا شناخته می شوند که در شهر توکیو ژاپن قرار دارد.

این فواره در ژاپن بی نظیر است زیرا عکس هایی بی نظیری را روی آب به نمایش در می آورد. این فواره های آب که بصورت حرفه ای و قابلیت پروجکت کردن تصاویر بر روی آنها نیز وجود دارد با نام فواره های اودیابا شناخته می شوند که در شهر توکیو ژاپن قرار دارد.

المانهای خلاقانه برای قفل دوچرخه درسطح شهر #اختراع#ابتکار#نوآوری#ثبت#کارآفرینی#خلاقیت#ابداعات#ایده#کارآفرین#کارآفرینانه#موفقیت#مخترع#خلاق#طرح#جدید#مشهد#جالب#اختراعات#محصول#تجاری#فناوری#اقتصاد#ایران#فناور#دانش_بنیان#خلاقانه#تک#سامانه#هنر#زیبا

المانهای خلاقانه برای قفل دوچرخه درسطح شهر #اختراع#ابتکار#نوآوری#ثبت#کارآفرینی#خلاقیت#ابداعات#ایده#کارآفرین#کارآفرینانه#موفقیت#مخترع#خلاق#طرح#جدید#مشهد#جالب#اختراعات#محصول#تجاری#فناوری#اقتصاد#ایران#فناور#دانش_بنیان#خلاقانه#تک#سامانه#هنر#زیبا

طرح ضد سقوط #اختراع#ابتکار#نوآوری#ثبت#کارآفرینی#خلاقیت#ابداعات#ایده#کارآفرین#کارآفرینانه#موفقیت#مخترع#خلاق#طرح#جدید#مشهد#جالب#اختراعات#محصول#تجاری#فناوری#اقتصاد#ایران#فناور#دانش_بنیان#خلاقانه#تک#سامانه#هنر#زیبا

طرح ضد سقوط #اختراع#ابتکار#نوآوری#ثبت#کارآفرینی#خلاقیت#ابداعات#ایده#کارآفرین#کارآفرینانه#موفقیت#مخترع#خلاق#طرح#جدید#مشهد#جالب#اختراعات#محصول#تجاری#فناوری#اقتصاد#ایران#فناور#دانش_بنیان#خلاقانه#تک#سامانه#هنر#زیبا

خلاقیت ترکها  در ایجاد شغل و کارافرینی از طریق  بسته بندی انواع میوه و قبضه کردن بازار روسیه  #اختراع#ابتکار#نوآوری#ثبت#کارآفرینی#خلاقیت#ابداعات#ایده#کارآفرین#کارآفرینانه#موفقیت#مخترع#خلاق#طرح#جدید#مشهد#جالب#اختراعات#محصول#تجاری#فناوری#اقتصاد#ایران#فناور#دانش_بنیان#خلاقانه#تک#سامانه#هنر#زیبا

خلاقیت ترکها در ایجاد شغل و کارافرینی از طریق بسته بندی انواع میوه و قبضه کردن بازار روسیه #اختراع#ابتکار#نوآوری#ثبت#کارآفرینی#خلاقیت#ابداعات#ایده#کارآفرین#کارآفرینانه#موفقیت#مخترع#خلاق#طرح#جدید#مشهد#جالب#اختراعات#محصول#تجاری#فناوری#اقتصاد#ایران#فناور#دانش_بنیان#خلاقانه#تک#سامانه#هنر#زیبا

#تفاوت #آدم #موفق با #ناموفق

#تفاوت #آدم #موفق با #ناموفق

نقاشی با دود و گوش پاک کن!  جیم دینگلین با استفاده از دود به عنوان رنگ و گوش پاک کن به عنوان قلم مو نقاشی های وهم آور زیبایی را داخل بطری های شیشه ای ایجاد می کند. او ابتدا سطح داخلی بطری را با دود پوشانده و سپس مناطق خاصی را به آرامی با گوش پاک کن پاک می کند و در نهایت شاهکار خود را آشکار می کند. آثار زیبا و خلاقانه این هنرمند را در لاپلاس مشاهده کنید.

نقاشی با دود و گوش پاک کن! جیم دینگلین با استفاده از دود به عنوان رنگ و گوش پاک کن به عنوان قلم مو نقاشی های وهم آور زیبایی را داخل بطری های شیشه ای ایجاد می کند. او ابتدا سطح داخلی بطری را با دود پوشانده و سپس مناطق خاصی را به آرامی با گوش پاک کن پاک می کند و در نهایت شاهکار خود را آشکار می کند. آثار زیبا و خلاقانه این هنرمند را در لاپلاس مشاهده کنید.

بیلبورد تبلیغاتی خلاقانه در ایران . خلاقیت جالب یک گروه معماری در طراحی بیلبورد تبلیغاتی شرکتشان این روز ها به یکی از سوژه های پر طرفدار در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. وقتی چنین پتانسیل هایی در صنعت تبلیغات کشور وجود دارد جای سوال است که چرا از آن استفاده کافی نمیشود و همواره فقر خلاقیت و نو آوری در بیلبورد های سطح شهر توی ذوق میخورد.

بیلبورد تبلیغاتی خلاقانه در ایران . خلاقیت جالب یک گروه معماری در طراحی بیلبورد تبلیغاتی شرکتشان این روز ها به یکی از سوژه های پر طرفدار در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. وقتی چنین پتانسیل هایی در صنعت تبلیغات کشور وجود دارد جای سوال است که چرا از آن استفاده کافی نمیشود و همواره فقر خلاقیت و نو آوری در بیلبورد های سطح شهر توی ذوق میخورد.

Pinterest
Pesquisar