Explore Swift and more!

Size(mm): 100-15-0.2  //  Material: carbide  //  Application: cardboard  cutting.

Size(mm): 100-15-0.2 // Material: carbide // Application: cardboard cutting.

dao cắt giấy

Dao cắt bao bì giấy Carton

paper cutting blades,tissue paper circular knives,industrial machine blades,round cutting knives from xiamen huanxin machine co.,ltd. Amy Shen Email:amy@xmhuanxin.com Mob/whatsapp: 086-18559163229 Skype:xiyu.shen

paper cutting blades,tissue paper circular knives,industrial machine blades,round cutting knives from xiamen huanxin machine co.,ltd. Amy Shen Email:amy@xmhuanxin.com Mob/whatsapp: 086-18559163229 Skype:xiyu.shen

paper cutting blades,tissue paper circular knives,industrial machine blades,round cutting knives,saw blades,cutting rubber blades,cutting plastic blades,cutting leather knives from xiamen huanxin machine co.,ltd. Amy Shen Email:amy@xmhuanxin.com Mob/whatsapp: 086-18559163229 Skype:xiyu.shen

paper cutting blades,tissue paper circular knives,industrial machine blades,round cutting knives,saw blades,cutting rubber blades,cutting plastic blades,cutting leather knives from xiamen huanxin machine co.,ltd. Amy Shen Email:amy@xmhuanxin.com Mob/whatsapp: 086-18559163229 Skype:xiyu.shen

Paper Shredder Blades

Specialized in Shredder Knives And Blades,Plastic Shredder Blades,Plastic Crusher Blades. Xiamen Huanxin Machine Co.

dao cat tron 360mm

Dao tròn Ø360mm x 25.4mm x 5mm

Dao tròn x x

Wholesale wear-resisting alloy concrete mixer parts Amy Shen Email:amy@xmhuanxin.com Mob/whatsapp: 086-18559163229 Skype:xiyu.shen

Wholesale wear-resisting alloy concrete mixer parts Amy Shen Email:amy@xmhuanxin.com Mob/whatsapp: 086-18559163229 Skype:xiyu.shen

Wholesale wear-resisting alloy concrete mixer parts Amy Shen Email:amy@xmhuanxin.com Mob/whatsapp: 086-18559163229 Skype:xiyu.shen

Wholesale wear-resisting alloy concrete mixer parts Amy Shen Email:amy@xmhuanxin.com Mob/whatsapp: 086-18559163229 Skype:xiyu.shen

The Wrench Monkey

The Wrench Monkey

Plastic Shredder Blades

Specialized in Shredder Knives And Blades,Plastic Shredder Blades,Plastic Crusher Blades. Xiamen Huanxin Machine Co.

Cung cấp dao xẽ rãnh thùng giấy carton,. Mỗi bộ bao gồm dao trên (dài và ngắn), dao dưới, vòng lót dao, dao lưỡi gà (cắt góc), dao tăng dày, dao tề biên (cắt biên). Liên hệ nhà cung cấp dao xẽ rãnh…

Dao xẽ rãnh hộp giấy carton 3,5,7 lớp

Cung cấp dao xẽ rãnh thùng giấy carton,. Mỗi bộ bao gồm dao trên (dài và ngắn), dao dưới, vòng lót dao, dao lưỡi gà (cắt góc), dao tăng dày, dao tề biên (cắt biên). Liên hệ nhà cung cấp dao xẽ rãnh…

Happiness, Good Night, Bonheur, Joy, Happy, Being Happy

Pinterest
Search