Explore Youtube, Relógios e muito mais!

Explorar tópicos relacionados

Điệu ví dặm là em - Phạm Phương Thảo

Điệu ví dặm là em - Phạm Phương Thảo

Hát phường vải - Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh - YouTube

Hát phường vải - Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh - YouTube

Dân ca Nghệ Tĩnh - Về Miền Ví Giặm - YouTube

Dân ca Nghệ Tĩnh - Về Miền Ví Giặm - YouTube

Lời khuyên của đấng sinh thành | Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh - YouTube

Lời khuyên của đấng sinh thành | Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh - YouTube

Clip NSND Hồng Lựu: "Truyền lửa' về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - YouTube

Clip NSND Hồng Lựu: "Truyền lửa' về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - YouTube

Phụ tử tình thâm - Giặm ru, Lời cổ - YouTube

Phụ tử tình thâm - Giặm ru, Lời cổ - YouTube

Cõi bờ trong tiếng mẹ ru | Ví giặm Nghệ Tĩnh - YouTube

Cõi bờ trong tiếng mẹ ru | Ví giặm Nghệ Tĩnh - YouTube

Mời bạn về thăm quê em - Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Mời bạn về thăm quê em - Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Lời khuyên của đấng anh linh - Dân ca Nghệ Tĩnh

Lời khuyên của đấng anh linh - Dân ca Nghệ Tĩnh

Gửi anh câu ví ngày xuân || NSND Hồng Lựu với Gửi anh câu ví ngày xuân - YouTube

Gửi anh câu ví ngày xuân || NSND Hồng Lựu với Gửi anh câu ví ngày xuân - YouTube

Pinterest
Pesquisar