Explore Baixo, Sol e muito mais!

Poemario feito de ríos silenciosos que ocultos baixo o asfalto gardan historias. Pequenos fragmentos de realidade que descubrimos ao dobrar cada páxina e que parecen debuxados na auga.
El primer café del lunes es para Kirmen Uribe: Mientras tanto dame la mano.
Disponible à la BU http://penelope.upmf-grenoble.fr/cgi-bin/abnetclop?TITN=946875
The 24-Carat Black, Ghetto: Misfortune's Wealth
HANNIBAL MARVIN PETERSON / THE LIGHT /SPIRITUAL JAZZ / BAYSTATE JAPAN
Search Engine Optimisation
Humor fail
RNID. 1 October, 1979
Pinterest
Pesquisar