Sarah Dyer - Dibujo Ubicación

Sarah Dyer - Dibujo Ubicación

Szkicownik: RED RIBBON Szkicownik: WINTER Szkicownik: FALL Szkicownik: GIRLS Gosia Herba (rocznik 85), jest rysow­ni­kiem i histo­ry­kiem sztuki. Mieszka i two­rzy we Wro­cła­wiu. Na co dzień pra­cuje jako ilu­stra­torka; rysuje dla cza­so­pism, maga­zy­nów, wydaw­ców książ­ko­wych i muzycz­nych z całego świata. Publi­ko­wała m.in. w takich cza­so­pi­smach jak „Prze­krój”, „Zwier­cia­dło”, „PANI”, „Twój Styl”, „GaGa”, „Kiki­mora”, „KUKBUK”, „Chi­mera”, „Fa-art”, “Vir­gi­nia Quar­terly…

Szkicownik: RED RIBBON Szkicownik: WINTER Szkicownik: FALL Szkicownik: GIRLS Gosia Herba (rocznik 85), jest rysow­ni­kiem i histo­ry­kiem sztuki. Mieszka i two­rzy we Wro­cła­wiu. Na co dzień pra­cuje jako ilu­stra­torka; rysuje dla cza­so­pism, maga­zy­nów, wydaw­ców książ­ko­wych i muzycz­nych z całego świata. Publi­ko­wała m.in. w takich cza­so­pi­smach jak „Prze­krój”, „Zwier­cia­dło”, „PANI”, „Twój Styl”, „GaGa”, „Kiki­mora”, „KUKBUK”, „Chi­mera”, „Fa-art”, “Vir­gi­nia Quar­terly…

sketchbook

sketchbook

Louise Zergaeng Pomeroy

Louise Zergaeng Pomeroy

Fashion illustration - stylish fashion sketch // Ekaterina Koroleva

Collection of sketches between 2010 - 2014

sketches - Juriko Kosaka

sketches - Juriko Kosaka

ALONGTIMEALONE: nangirl92:   Yann Kebbi’s colourful sketchbook...

Nancy Haslam-Chance — Yann Kebbi’s colourful sketchbook pages

sketchbook. becca stadtlander.

Sketchbook: Becca Stadtlander - Book By Its Cover

Illustration - illustration  - Luke Best   illustration :     – Picture :     – Description  Luke Best  -Read More –

illustration - Luke Best

Illustration - illustration - Luke Best illustration : – Picture : – Description Luke Best -Read More –

sketchbook

Sketchbook: Mia Christopher - Book By Its Cover

ALONGTIMEALONE: untratto: CULTURE: Yann Kebbi dessine...

Heart Artist’s Agents - Artists - Yann Kebbi - Galleries - Yann Kebbi 4

Drawing by Mark Alsweiler

Drawing my Mark Alsweiler

Art Journal | Jenny Meilihove: "Eating"

Art Journal | Jenny Meilihove: "Eating"

Sketchbook - Malota

“Malota Sketchbooks”. Un proyecto de malota

Sketchbook - Malota - www.

Charlotte Farmer

Charlotte Farmer

VALERIO VIDALI: quaderni

VALERIO VIDALI: quaderni

Pinterest
Search