Pinterest • O catálogo de ideias do mundo todo

Explore Das Administracións, Responsabilidade e muito mais!

A responsabilidade patrimonial das administracións públicas / María Teresa Carballeira Rivera. Meubook, 2014

De la administración a la gestión de los servicios públicos / Manuel Octavio del Campo Villares, Francisco Jesús Ferreiro Seoane. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 2013

Esta nova edición recolle o texto actualizado da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, debidamente anotada e concordada. Ademais, recóllense referencias das Sentenzas do Tribunal Supremo que viñeron a fixar a doutrina xurisprudencial dos preceptos da Lei 30/1992. A obra complétase cos textos íntegros e anotados dos Regulamentos que se ditaron en desenvolvemento da indicada norma legal.