Explore Bela, Polônia e muito mais!

SPISSKA BELA

SPISSKA BELA

Zamek w Baranowie Sandomierskim - Wspa­nia­ła ar­chi­tek­tu­ra zamku zo­sta­ła ukształ­to­wa­na na wzór kró­lew­skie­go Wa­we­lu, stąd zamek ba­ra­now­ski na­zy­wa­ny jest Małym Wa­we­lem.

Zamek w Baranowie Sandomierskim - Wspa­nia­ła ar­chi­tek­tu­ra zamku zo­sta­ła ukształ­to­wa­na na wzór kró­lew­skie­go Wa­we­lu, stąd zamek ba­ra­now­ski na­zy­wa­ny jest Małym Wa­we­lem.

Jed­nym z naj­cie­kaw­szych pa­ła­ców po­ło­żo­nych w Ko­tli­nie Je­le­nio­gór­skiej jest pałac w Wo­ja­no­wie. Re­zy­den­cję wznie­sio­no w XVII w.

Jed­nym z naj­cie­kaw­szych pa­ła­ców po­ło­żo­nych w Ko­tli­nie Je­le­nio­gór­skiej jest pałac w Wo­ja­no­wie. Re­zy­den­cję wznie­sio­no w XVII w.

KRZYŻTOPÓR

KRZYŻTOPÓR

JANOWIEC

JANOWIEC

Zamek w Pieskowej Skale / Pieskowa Skala Castle, Poland by PolandMFA, via Flickr

Zamek w Pieskowej Skale / Pieskowa Skala Castle, Poland by PolandMFA, via Flickr

BĘDZIN

BĘDZIN

SIEWIERZ

SIEWIERZ

Caen, France Rainville/Renville

Caen, France Rainville/Renville

KAZIMIERZ DOLNY

KAZIMIERZ DOLNY

Pinterest
Pesquisar