Pinterest
/

The real League of Legends

The Real League of Legends - funny pictures - funny photos - funny images - funny pics - funny quotes - funny animals @ humor

Đây là hình ảnh vị tướng Kindred với dòng chữ "Lamb calls! Wolf strikes" ở trên ảnh. Các bạn có thể lưu về máy và đặt nó làm ảnh nền điện thoại. Như vậy sẽ rất đẹp phải không nào?

Wolf: "Lamb, tell me a story." Lamb: "There was once a pale man with dark hair who was very lonely." Lamb: "All things must m.