Explore Fallen Angels, Universe, and more!

46-images (15).jpg

46-images (15).jpg

Juana de Arco...

Albert Lynch Joan of Arc, engraving from Figaro Illustre magazine, 1903

Pierre Fritel (1853-1940), La Vision de Jeanne d’Arc - 1890

Pierre Fritel (1853-1940), La Vision de Jeanne d’Arc - 1890

animedads: “ my favorite paintings of Joan of Arc are the ones where she’s got that cute bobcut thing going on, but also this one because she’s getting a sword from a ghost which are arguably the most...

Albert Lynch Joan of Arc, engraving from Figaro Illustre magazine, 1903

Mối tình đầu đẹp xúc động, toát lên phẩm chất nàng Kiều chị cả, một người biết đặt chữ thảo lên trên chữ tình, để rồi chúc phúc, chắp nối duyên cho cô em.

Mối tình đầu đẹp xúc động, toát lên phẩm chất nàng Kiều chị cả, một người biết đặt chữ thảo lên trên chữ tình, để rồi chúc phúc, chắp nối duyên cho cô em.

Pinterest
Search