dou của ổng..........................uầy nói chung thì vẫn thích cái dou đầu tiên của ổng nhất........thật tâm là thế...

dou của ổng..........................uầy nói chung thì vẫn thích cái dou đầu tiên của ổng nhất........thật tâm là thế...

"Thương" - Xiao Takara

"Thương" - Xiao Takara

Character Art, Character Design, Katana, Nun, Fanart, Chinese, Fan Art, Character Design References, Figure Drawings

71c535acfb56d258dd8de14b7437f131.jpg (874×1240)

71c535acfb56d258dd8de14b7437f131.jpg (874×1240)

Boy Art, Chinese Art, Asian Art, Fantasy Art, Digital Art, Sketch, Fine Art, Artwork, Drawing

Pinterest
Search