Pinterest

Explore Dandelions, Whimsical Photography, and more!

Đừng buồn vì những thứ qua, tất cả chỉ còn trong dĩ vãng chẳng thể níu kéo được. Bong bóng muốn bay thì hãy buông tay để ta nhẹ lòng. Đôi khi sự từ bỏ một tình yêu, một quá khứ lại là cơ hội để ta đi tìm những niềm vui, những sắc màu cuộc sống. http://baihoccuocsong.net/can-thoi-gian-de-buong-bo.html

A pretty series of surreal photographs from the portfolio of the young American photographer Taylor Marie McCormick, who offers hazy and dreamlike photographs

botanical photography dandelion nursery decor 8x10 8x12 whimsical dandelion art print teal abstract photography bokeh dreamy mint pastel

Items similar to dandelion photography large scale whimsical dandelion wall art art fine art photography abstract photography bokeh dreamy mint on Etsy