Explore Bắt Em, Ódio Acabou e muito mais!

Explorar tópicos relacionados

Neko-no-Hi "Dia dos Gatos no Japão"

Neko-no-Hi "Dia dos Gatos no Japão"

Kính Mừng Lễ Vía Đức Phật Dược Sư Ngày 30-09 Âm Lịch. Trước nay, Chùa tại Việt Nam không có lựa chọn ngoài mua 7 tượng Phật A Di Đà giống hệt nhau hay 7 tượng Phật A Di Đà bắt Ấn sai bằng nhựa-sứ-gỗ rồi gọi là Thất Phật Dược Sư. CS Phúc Minh quyết định tạc Bộ Thất Phật Dược Sư theo lối Tranh vẽ Kinh điển Phật Giáo. Đây là Tượng đầu tiên dựa trên Tranh vẽ Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Đặt tượng: 0967.302.774. Web: www.tactuongphat.com

Kính Mừng Lễ Vía Đức Phật Dược Sư Ngày 30-09 Âm Lịch. Trước nay, Chùa tại Việt Nam không có lựa chọn ngoài mua 7 tượng Phật A Di Đà giống hệt nhau hay 7 tượng Phật A Di Đà bắt Ấn sai bằng nhựa-sứ-gỗ rồi gọi là Thất Phật Dược Sư. CS Phúc Minh quyết định tạc Bộ Thất Phật Dược Sư theo lối Tranh vẽ Kinh điển Phật Giáo. Đây là Tượng đầu tiên dựa trên Tranh vẽ Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Đặt tượng: 0967.302.774. Web: www.tactuongphat.com

Đang xử lí bề mặt Tượng Phật Thích Ca sáng tác theo tranh vẽ. Đây cũng chính là tượng Phật Thích Ca trong bộ 8 pho. 7 pho còn lại là Thất Phật Dược Sư cũng theo tranh vẽ. Đặt tượng: 0967.302.774. Website: www.tactuongphat.com

Đang xử lí bề mặt Tượng Phật Thích Ca sáng tác theo tranh vẽ. Đây cũng chính là tượng Phật Thích Ca trong bộ 8 pho. 7 pho còn lại là Thất Phật Dược Sư cũng theo tranh vẽ. Đặt tượng: 0967.302.774. Website: www.tactuongphat.com

Tôn tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn cao 1.27 mét đang hoàn thành. Cơ sở sẽ phát hành mẫu tượng cao 67cm, để nhà Chùa và Phật tử thờ trong không gian nhỏ. Quý vị có thể lựa chọn gỗ Dâu hoặc gỗ Hương. Đặt tạc: 0967.302.774. Website: www.tactuongphat.com

Tôn tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn cao 1.27 mét đang hoàn thành. Cơ sở sẽ phát hành mẫu tượng cao 67cm, để nhà Chùa và Phật tử thờ trong không gian nhỏ. Quý vị có thể lựa chọn gỗ Dâu hoặc gỗ Hương. Đặt tạc: 0967.302.774. Website: www.tactuongphat.com

Kính mời đọc Thập Cam Lộ Đà La Ni chỉ Chân Ngôn của A Di Đà Như Lai. Đà La Ni này biểu thị cho Công Đức Nội Chứng của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus-tathāgata) hay giúp cho người trị tụng: đời này được an ổn, tiêu diệt các tội chướng; sau khi chết được sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī).  http://tactuongphat.com/thap-cam-lo-da-la-ni/

Kính mời đọc Thập Cam Lộ Đà La Ni chỉ Chân Ngôn của A Di Đà Như Lai. Đà La Ni này biểu thị cho Công Đức Nội Chứng của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus-tathāgata) hay giúp cho người trị tụng: đời này được an ổn, tiêu diệt các tội chướng; sau khi chết được sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī). http://tactuongphat.com/thap-cam-lo-da-la-ni/

Lần đầu tiên Bộ Tượng Hộ Pháp Vi Đà - Tiêu Diện Đại Sĩ của Xưởng Phúc Minh làm thấp 1 mét. Mục đích để những Ngôi Chùa có không gian thờ tự nhỏ, Tịnh thất, Tư gia thỉnh về. Bộ tượng cao 1 mét, gỗ Hương đá nhập khẩu. Đặt tạc: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com

Lần đầu tiên Bộ Tượng Hộ Pháp Vi Đà - Tiêu Diện Đại Sĩ của Xưởng Phúc Minh làm thấp 1 mét. Mục đích để những Ngôi Chùa có không gian thờ tự nhỏ, Tịnh thất, Tư gia thỉnh về. Bộ tượng cao 1 mét, gỗ Hương đá nhập khẩu. Đặt tạc: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com

Là người chưa bao giờ dùng iPhone, Sự kiện Microsoft ra mắt dòng sản phẩm Surface mới, với phụ kiện cực kỳ sáng tạo là Surface Dial ngày 26/10/2016 khiến CS Phúc Minh cực kỳ phấn khích. Chúng tôi cho rằng Sáng tạo và Chất lượng là Quan trọng nhất với người dùng chuyên nghiệp, và ở đây là những Tăng Ni, Phật tử sành và kỹ tính về Tượng Phật. Xem: www.tactuongphat.com

Là người chưa bao giờ dùng iPhone, Sự kiện Microsoft ra mắt dòng sản phẩm Surface mới, với phụ kiện cực kỳ sáng tạo là Surface Dial ngày 26/10/2016 khiến CS Phúc Minh cực kỳ phấn khích. Chúng tôi cho rằng Sáng tạo và Chất lượng là Quan trọng nhất với người dùng chuyên nghiệp, và ở đây là những Tăng Ni, Phật tử sành và kỹ tính về Tượng Phật. Xem: www.tactuongphat.com

Việc thiếu kiến thức về Tượng Pháp là điểm chung của Thợ tạc tượng tại các Làng Nghề. Trong quá trình sửa 1 Tượng đục tại Làng nghề Sơn Đồng, Xưởng nhận thấy: 1. Diện thiếu thẩm mỹ 2. Trên đầu thiếu 1 vị Hóa Phật 3. Vô tướng đảnh kế to quá khổ 4. Cổ 2 ngấn, dài quá bình thường. 5. Bình Thanh Tịnh to quá khổ 6. Bàn chân, bàn tay to và thô quá, ... không tuân thủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. ... Xưởng Phúc Minh đã tư vấn lại khách không nên sửa mà nên đục 1 tượng mới vì sửa lại cũng chỉ giải…

Việc thiếu kiến thức về Tượng Pháp là điểm chung của Thợ tạc tượng tại các Làng Nghề. Trong quá trình sửa 1 Tượng đục tại Làng nghề Sơn Đồng, Xưởng nhận thấy: 1. Diện thiếu thẩm mỹ 2. Trên đầu thiếu 1 vị Hóa Phật 3. Vô tướng đảnh kế to quá khổ 4. Cổ 2 ngấn, dài quá bình thường. 5. Bình Thanh Tịnh to quá khổ 6. Bàn chân, bàn tay to và thô quá, ... không tuân thủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. ... Xưởng Phúc Minh đã tư vấn lại khách không nên sửa mà nên đục 1 tượng mới vì sửa lại cũng chỉ giải…

Estátuas De Madeira,Guan Yin,Laugh Buddha,Kwan Kung

Estátuas De Madeira,Guan Yin,Laugh Buddha,Kwan Kung

Pinterest
Pesquisar