Мета:  ознайомити учнів з таблицею ділення на 6 і 7, а також із зв’язком між діями ділення та множення, вчити застосовувати набуті знання, удосконалювати вміння розв’язувати задачі;  розвивати обчислювальні навички, математичне мовлення, формувати навички самоконтролю;  виховувати старанність, пізнавальну зацікавленість, вміння співпрацювати з однокласниками.