Explore Top Choi Seung Hyun, Top Top, and more!

Explore related topics

Bigbang, Seoul, Instagram, Photos, Seoul Korea

Top Bigbang, Daesung, Dragon, Top Choi Seung Hyun, Baby Bangs, Tops, Theory, Seoul, Top Top

Choi Seung Hyun TOP, con người vô cùng đặc biệt. Anh đặc biệt 1 cách khác người. Anh là Bingu TOP. Anh là con người có vẻ ngoài vô cùng ngầu, vô cùng đẹp trai, vô cùng lạnh lùng. Nhưng anh lại là con người có tính cách 4D, em không biết diễn tả sao, nhưng rất đặc biệt, đặc biệt tưng tửng. Đối với em, tính cách đó lại đặc biệt đáng yêu. Choi Seung Hyun TOP, dù làm gì em cũng thấy đáng yêu hết...Em bias GD, nhưng tình cảm em dành cho GD khác tình cảm em dành cho TOP. Đối với TOP, không chỉ yêu…

Choi Seung Hyun TOP, con người vô cùng đặc biệt. Anh đặc biệt 1 cách khác người. Anh là Bingu TOP. Anh là con người có vẻ ngoài vô cùng ngầu, vô cùng đẹp trai, vô cùng lạnh lùng. Nhưng anh lại là con người có tính cách 4D, em không biết diễn tả sao, nhưng rất đặc biệt, đặc biệt tưng tửng. Đối với em, tính cách đó lại đặc biệt đáng yêu. Choi Seung Hyun TOP, dù làm gì em cũng thấy đáng yêu hết...Em bias GD, nhưng tình cảm em dành cho GD khác tình cảm em dành cho TOP. Đối với TOP, không chỉ yêu…

TOP:-sorri direito DESGRAÇA ãe não vão desconfiar de nois! GD:-VÁ PA PORRA!

TOP:-sorri direito DESGRAÇA ãe não vão desconfiar de nois! GD:-VÁ PA PORRA!

Định đăng ảnh đếm ngược... nhưng mà nghĩ lại thì không có gì cần đếm cả... #iamfine

Định đăng ảnh đếm ngược... nhưng mà nghĩ lại thì không có gì cần đếm cả... #iamfine

TOP-oppa performing AEGYO!!! <3

TOP (Choi Seung Hyun) ♡ I thought he couldn't get any cuter.

Pinterest
Search