Rozane Reis
More ideas from Rozane
Ochosi - hunter and the scout of the orishas, deity of the accused and those seeking justice or searching for something.

Ochosi prayer Oshosi olugba mi gbogbo na ode ati Orisha cheche Ode Mata mi ati gbogbo omo n’ile fumu okan ona ire ati cuelure ofa duro gbogbo fburuku ki wa nitosi mi odupe Baba mi.