Varinia Albrecht
More ideas from Varinia

Quote Backgrounds, Wallpaper Quotes, Floral Illustrations, Illustration Art, Kawaii Background, Iphone Wallpapers, Design Design, Wattpad, Designers, Funds, Cool Stuff, Watercolors, Wallpapers, Graphic Art, Tags, Background, Cards, Paper

Tặng cậu bài thơ Lục Du viết cho Đường Uyển  Hồng tô thủ,  Hoàng đằng tửu,  Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.  Đông phong ác,  Hoan tình bạc.  Nhất hoài sầu tự,  Kỷ niên ly tác! Thác! Thác! Thác!  Xuân như cựu,  Nhân không sấu,  Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, Gian trì các.  Sơn minh tuy tại,  Cẩm thư nan thác. Mạc! Mạc! Mạc!

Tặng cậu bài thơ Lục Du viết cho Đường Uyển Hồng tô thủ, Hoàng đằng tửu, Mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, Hoan tình bạc. Nhất hoài sầu tự, Kỷ niên ly tác! Thác! Thác! Thác! Xuân như cựu, Nhân không sấu, Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, Gian trì các. Sơn minh tuy tại, Cẩm thư nan thác. Mạc! Mạc! Mạc!

Christian Louboutin Fringed Ottocarl Ankle Boots ($1,345) ❤ liked on Polyvore featuring shoes, boots, ankle booties, ankle boots, heels, sapatos, nude, fringe boots, high heel booties and suede fringe booties

Christian Louboutin Fringed Ottocarl Ankle Boots ($1,345) ❤ liked on Polyvore featuring shoes, boots, ankle booties, ankle boots, heels, sapatos, nude, fringe boots, high heel booties and suede fringe booties

1 baked potato 1 Tbsp butter 2 eggs 2 strips bacon, cooked. 2 Tbsp. shredded cheddar 1 Tbsp. fresh parsley, chopped. salt and freshly ground black pepper. Place 1/2 tablespoon of butter in the middle of each "bowl". Then gently break an egg into each "bowl", careful not to break the yolk. Top with bacon, cheese, parsley, and then season with salt and pepper. Bake at 350 degrees F for 25 min.

Idaho baked egg potato This was a great fast meal! I zapped my potatoes in the microwave since I didn't have time to bake them properly. Overall great recipe.