jungkook

Collection by V Kook

62 
Pins
image sur We Heart It Jungkook Abs, Jungkook Fanart, Jungkook Cute, Foto Jungkook, Foto Bts, Cute Asian Babies, Korean Babies, Asian Kids, Cute Babies

Taetae has something on 📌 on Twitter

“Ini nih yang katanya mau punga adek bayi terus ㅇ ㅅ ㅇ)”

Mi novio de portada, por qué joder es tierno. #detodo # De Todo # amreading # books # wattpad Foto Jungkook, Jimin, Jungkook Hot, Busan, K Pop, Bts Black And White, Choi Jin, Vkook, Jungkook Aesthetic

Incluso Mi Risa Robo.

ᵃᵈᵒⁿⁱˢ, ᵉʳⁱᶜᵏ, ʲᵉⁿˢᵒᵒ, ᵖⁱˡᵒᵗᵒ, ᵖᵃᵗᵃᵗᵃ, ᵃʳᵗʰᵘʳ, ˢᵗᵉᵖʰᵉⁿ, ʲⁱᵐⁱⁿ, ᵇʳᵒ ᵈᵒᵇˡᵉ, ᵖᵃᵖⁱ ʳᵘˢˢᵉˡˡ, ᵐᵃˣ, ᶜʳᵘˢʰ, ᵗⁱᵐᵒᵗʰᵉ́ᵉ, ʳᵒᵇᵉʳᵗ...