Pinterest
❁imagine twice❁ - laundry (Nayeon) - Wattpad

❁imagine twice❁ (Em Revisão) - laundry (Nayeon)

TWICE - Nayeon

Yoona(SNSD) và Nayeon(Twice) ai đẹp hơn? Chưa bao giờ có ý định gây war